Marc Rossignol, le Collier de la Reine,140 x 109 cm

Mieke van Schaijk Galerie nodigt u uit voor de opening van de tentoonstelling ‘Le Collier De La Reine’ met werk van Marc Rossignol, Mary A Waters en Damien De Lepeleire. Deze expositie heeft als uitgangspunt de mysterieuze en dramatische corruptie-affaire die wellicht de Franse Revolutie veroorzaakte.

De historische gebeurtenissen met betrekking tot het collier van Marie-Antoinette zijn door Alexandre Dumas in romanvorm beschreven. Zijn boek, dat tussen 1849 en 1940 eerst als feuilleton verscheen, presenteert een geïdealiseerd portret van koningin Marie-Antoinette (1755-1793) en is tegelijkertijd een schets van de decadentie van de hoge Franse adel in de tijd van de laatste Franse koning, Lodewijk de XVI. Het werk van de drie kunstenaars verbeeldt deze historische affaire in schilderijen en objecten.
De kunstenaars verhouden zich ieder op eigen wijze tot de traditie van de beeldende kunst en hebben in hun hedendaagse praktijk daarmee een opmerkelijke relatie ontwikkeld. De historische verworvenheden van de kunst worden door de kunstenaars tegelijkertijd geëerd, onderzocht en naar hun hand gezet. Zo wordt in deze tentoonstelling deze affaire, een eigentijdse, kunstzinnige herinterpretatie van waarheid en fictie.

Marc Rossignol schreef over zijn bijdrage:

De affaire van het halssnoer heeft het einde van Marie-Antoinette bespoedigd. Deze geschiedenis is op allerlei manieren gemanipuleerd. De affaire was onderwerp van de meest onwaarschijnlijke, romaneske geruchten… De roman van Alexandre Dumas die aan de muur is vastgespijkerd en die het daarnaast opgehangen schilderij begeleidt is daarvan een bewijs.
Op het doek raken twee ringen vervlochten en vormen zo een sequentie van zich herhalende bewegingen: sequenties van kronkelbewegingen, een verstrengeling van twee halssnoeren waarvan de kralen plastic kurken zijn. Deze veelkleurige sequenties kunnen zowel gelezen als gezien worden. Ze kunnen van boven naar beneden of van links naar rechts gelezen worden, en omgekeerd.
Kurken rijgen, kurken doorboren en rijgen is een bescheiden, haast seksuele techniek. De kleuren van de kurken wisselen elkaar op gelijkmatige wijze af. Het gebruik van afzonderlijke kleurcodes verleent een individueel karakter aan elk van beide vlechtwerken van nullen. De kleuren zijn een code: nationale kleuren, rode lichten, de gevangenen van Guantanamo Bay in hun oranje overalls, blauwe driedelige pakken. Het kleurgebruik behoort evenzeer tot de taal als tot de esthetiek. De taal van kleuren is in de loop der tijd gegroeid en veranderd. De kunstgeschiedenis stelt ons in staat deze evolutie te ontcijferen.