DEFY DEFINITION

Vanessa Jane Phaff en Risk Hazekamp exposeren in WESTSIDE.
Mieke van Schaijk organiseert nieuwe reeks verkooptentoonstellingen

Twee uitgesproken kunstenaars, Vanessa Jane Phaff en Risk Hazekamp, zijn door Mieke van Schaijk uitgenodigd hun werk te tonen in de expositieruimte van kledingwinkel Westside in ’s-Hertogenbosch. De tentoonstelling is te bezichtigen vanaf 2 oktober.

Opening 7 oktober 14.00 uur door Lene ter Haar, conservator hedendaagse kunst van het Schunck Glaspaleis te Heerlen
Tentoonstelling tot en met 18 december.

De Kamer van Rolf Engelen in Kledingwinkel Westside
WESTSIDE is gevestigd aan de Verwersstraat 19-21 in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Het is de voormalige ruimte van galerie Borzo. Die voorgeschiedenis doet Westside eer aan door ook kunst te exposeren op de eerste verdieping. Hiervoor is Westside een voorlopige samenwerking aangegaan met Mieke van Schaijk die er drie tentoonstellingen gaat organiseren. Haar eerste presentatie in Westside laat werk zien van Risk Hazekamp en Vanessa Jane Phaff. Deze tentoonstelling neemt ze over van beeldend kunstenaar en curator Rolf Engelen (nl 1964) die het werk onder de noemer De Kamer speciaal voor genodigden presenteerde in zijn woonhuis. Mieke van Schaijk wil de kwaliteit van de presentatie bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Bij de tentoonstelling verschijnt een tekst van projectorganisator/tekstschrijver Maartje Berendsen, die ze schreef naar aanleiding van de presentatie bij Rolf Engelen in De Kamer die door de kunstenaars als een onderzoeksruimte is gebruikt. Een belangrijk aspect in het werk van zowel Phaff als Hazekamp vormt (het verzet tegen) de invloed van cultuurbepaalde denkbeelden op de bewegingsvrijheid van het individu.

Vanessa Jane Phaff
Het werk van Vanessa Jane Phaff (gb 1965) wortelt in de belevingswereld van kinderen op de rand van adolescentie. Conflicterende krachten worden tegelijk ingezet. Vernietiging en onschuld, bloedige ernst en theatrale pose gaan in elkaar over. Motieven uit de mythologie en religie worden ontrafeld om bestaande denkbeelden en machtsverhoudingen te ondermijnen.

Hoewel de kindfiguren zich fysiek en uitdagend manifesteren, lijken ze juist hun onafhankelijkheid ten aanzien van het lichaam te demonstreren. Ze zetten het in als een instrument waarvan alle onderdelen vervangbaar zijn en dat zelfs uit de dood op kan staan. Zo proberen de personages aan eenduidige interpretatie van hun beweegredenen en hun wezen te ontsnappen. In plaats van identiteitsbepalend te zijn, vertegenwoordigt het lichaam de mogelijkheid tot verandering. De meerduidigheid vindt beeldend zijn weerslag in het heterogene karakter van de collagetechniek en in het gebruik van reproduceerbare technieken als linoleumdruk en fotokopie.

Risk Hazekamp
Door middel van analoge fotografie en digitale video onderzoekt Risk Hazekamp (nl 1972) hoe identiteit wordt gedefinieerd. Daarbij ziet zij identiteit niet langer als een vanzelfsprekend en coherent geheel, maar juist als een gefragmenteerd en dynamisch proces dat voortdurend verandert. Steeds opnieuw formuleert ze vragen over identiteit vanuit verschillende perspectieven, met als terugkerende hoofdvraag: Kan een individu zelf beslissen welke identiteit hij/zij heeft of bepaalt de dagelijkse, lokale omgeving de contouren van een identiteit?

Ouder werk zal bij Westside gecombineerd worden met haar nieuwe serie The Great Depression. Een project over de overeenkomsten tussen de jaren dertig en nu. Hazekamp reisde eind 2011 naar de kern van ‘The Dust Bowl’ (de zandstormen die in de jaren dertig Amerika teisterden): Boise City in Oklahoma. Daar verbleef ze enige weken om zowel de stad zelf als de omgeving vast te leggen. Deze foto’s worden gecombineerd met een aantal fictieve (zelf)portretten. Hazekamp legt ons de vraag voor of de situatie van de natuur wellicht een indicatie is voor de economische toestand van een land, want zowel in de jaren dertig als nu ging aan de financiële crises een jarenlange periode van extreme droogte vooraf.

De Bossche School
(het hele interieur ademt Bossche school)
De tentoonstelling wordt georganiseerd in de periode dat ook het 200-jarig bestaan van de Academie voor Kunst en Vormgeving in ’s-Hertogenbosch wordt herdacht. Mieke van Schaijk gaat daar zijdelings op in door te benadrukken dat het trappenhuis van het pand van Westside is ontworpen door Pol de Graaf, een aanhanger van de Bossche School waarin het zogenaamde plastische getal een belangrijke rol speelt. Dom Hans van der Laan, de pater-architect wordt gezien als de voorman van deze. Het was diezelfde stroming die verantwoordelijk was voor de architectuur van het voormalige academiegebouw aan de Pettelaarseweg in ’s-Hertogenbosch. Het werd in 1952 opgeleverd en was van de hand van de ingenieurs Deur en Pouderoyen. Het was het eerste gebouw in Nederland dat als kunstacademie was ontworpen geschikt voor 100 studenten; een carré-vormige constructie van 40 meter breed en lang met een binnenplaats. Helaas is het gebouw in juni 1988 gesloopt. In Westside wordt ook het winkelinterieur in de expositie betrokken, aangevuld met een aantal meubels van Dom van der Laan.

Contact: Mieke van Schaijk
miekevanschaijk@xs4all.nl

06 236 90 189

Bezoekadres: Westside Verwersstraat 19–21 ’s-Hertogenbosch

2 oktober t/m 18 december 2012
donderdag en zaterdag 13 – 17 uur
vrijdag 14 - 18 uur
1ste zo vd mnd 13 – 17 uur
en op afspraak:
Mieke van Schaijk 0031 / 6 / 236 90 189

(de tentoonstelling is ook te bezichtigen tijdens openingstijden Westside, www.westsidedenbosch.nl)