Op 30 augustus 2015 krijgt beeldhouwer Auke de Vries (Bergum, 1937) de Wilhelminaring uitgereikt, de tweejaarlijkse prijs voor beeldhouwkunst. Ter gelegenheid daarvan presenteert Galerie Mieke van Schaijk in ’s-Hertogenbosch een aantal beelden uit eind jaren tachtig en begin jaren negentig van Auke de Vries in een presentatie die ruimtelijk is gepreciseerd door kunstenaar Hendrik-Jan Hunneman (Noordoostpolder, 1970).

Het monumentale werk van De Vries kun je op veel plaatsen in Nederland -en daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in Berlijn, Barcelona en Bangkok, tegenkomen in de publieke ruimte. De stad ’s-Hertogenbosch is twee van die werken rijk: bij de Pettelaarseweg en bij het vroegere arrondissementsgebouw aan de Zuidwal. In Galerie Mieke van Schaijk is kleinschaliger werk geëxposeerd. Het laat zien hoe in al zijn speelsheid de beeldhouwer eindeloos zoekt naar de juiste verhouding tussen beeldelementen die bijdragen aan de articulatie van een ruimtelijke situatie.

Hendrik-Jan Hunneman maakt nu specifiek een tafel voor het werk van De Vries, toegesneden op de beelden en op de galerie waardoor er een verdubbeling van de articulatie plaats vindt. Hunneman reageert met zijn ruimtelijke installaties op bestaande situaties. Een specifieke omgeving, bijvoorbeeld een binnen- of buitenruimte van een tentoonstellingsplek, vormt het uitgangspunt voor het maken van nieuw werk.
Eerder maakte Hunneman een tafel voor het presenteren van kunstenaarsboeken in opdracht van het Mondriaan Fonds voor de kunstbeurzen in Rotterdam en Brussel. Beelden laten zich anders lezen dan boeken, waardoor de functie van de tafel telkens verandert en deze de ruimte van de galerie en zijn bezoekers opnieuw weet te sensibiliseren.
Hendrik-Jan Hunneman maakte al vroeg in zijn carrière - in 2000 - een hieraan verwant werk voor Lokaal 01 in Breda, een ‘platform’ met werk van de beeldhouwers Tom Claassen, Liet Heringa, Theo Schepens en Carel Visser.