Nico Dockx, Untitled (portrait of Dennis Tyfus), polaroid photograph, 2018

Titel book: I know this sounds quite ridiculous but I just follow the line. Nico Dockx talks with Dennis Tyfus 12.07.2017 - 12.07.2018

 

 
 

Gino Saccone, Rus in urbe, 2018

               
 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is Galerie Mieke van Schaijk uitgenodigd deel te nemen aan Independent de kunstbeurs in Brussel van 8 t/m 11 november 2018 in het Vanderborght Gebouw, Schildknaapstraat 50/Rue de L’Ecuyer. De presentatie van de galerie wordt ondersteund door het Mondriaan Fonds.

Galerie Mieke van Schaijk op Independent Brussels 2018. Nieuw werk van Gino Saccone en Otark/Charlotte Koopman

In de stand van de galerie is nieuw werk te zien van Gino Saccone. Hij brak een paar jaar geleden door met eigentijdse wandkleden waarin hij een hedendaagse beeldtaal verenigt met een traditioneel ambacht. Zijn presentatie in Brussel is getiteld ‘Rus in Urbe’ (‘Land in de stad’) en wordt gecombineerd met een bijdrage van Charlotte Koopman die met haar in Antwerpen gevestigde voedselwerkplaats en kookinitiatief Otark inspeelt op het werk van Saccone. Zij laat zien in welke beeldende hoedanigheid haar uitzonderlijke gerechten aansluiting vinden bij het werk van de kunstenaars met wie zij samenwerkt. Gino Saccone en Charlotte Koopman delen hun interesse voor een verantwoorde omgang met het milieu en getuigen daarvan in hun werk zonder daarbij een politieke of activistische rol te willen spelen. Eerder is hun omgang daarmee beeldend noodzakelijk, pragmatisch en zelfbewust.

Op zaterdag 10 november om 16:00 uur presenteert Mieke van Schaijk in haar stand de nieuwe publicatie van Nico Dockx en Dennis Tyfus.

Galerie Mieke van Schaijk was de laatste jaren gevestigd aan de Verwersstraat in ’s-Hertogenbosch, vlakbij het Noord-Brabants Museum. De galerie heeft die locatie inmiddels verlaten en verhuist naar een nieuwe ruimte in ’s‑Hertogenbosch die vanaf mei 2019 in gebruik wordt genomen.

Gallery Mieke van Schaijk at Independent Brussels 2018 New work by Gino Saccone and Charlotte Koopman/Otark

The gallery is displaying new work by Gino Saccone. Who made a brake through a few years ago with tapestries in which he combined a contemporary visual language with a traditional craft. His presentation in Brussels is titled 'Rus in Urbe' (‘Country in the City’) and is intertwined with a contribution from Charlotte Koopman who, with her Antwerp based food workshop and cooking initiative Otark, addresses the work of Saccone. She shows in which visual quality her exceptional dishes connect with the work of the artists with whom she collaborates. Gino Saccone and Charlotte Koopman share their interest in sustainability of the environment and testify to it in their work without directly wanting to play a political or activist role. Rather, their association with the subject is visually compelling, pragmatic and self-aware.

On Saturday 10 November at 16h00–19h00 Mieke van Schaijk will present the publication of Nico Dockx and Dennis Tyfus in her booth on the first floor of the Vanderborght Building.

Gallery Mieke van Schaijk was located at the Verwersstraat in 's-Hertogenbosch, near the Noordbrabants Museum. The gallery has now left that location and is moving to a new space in 's-Hertogenbosch that will be in use from May 2019.

For now postadress
Pelssingel 560
5212 PE ‘s-Hertogenbosch