one person presentation – Jack Jaeger
During the Amsterdam Art Fair (25-29 May 2016, booth #39 left)

one person presentation – Jack Jaeger
booth #39 left

one person presentation – Jack Jaeger
booth #39 right
one person presentation – Jack Jaeger.
booth #39 vitrine
Jack Jaeger, untitled
4 milk cartons with bulbs, hanginglamp
33 x 29 x 30 cm
Jack Jaeger, booth 39 left Jack Jaeger, booth 39 right Jack Jaeger, Untitled
3 flower lamps, rosette lamp, photos mounted on foamboard, pvc tube (2 sides/2 heads) standing on floor, ca.  80 cm high, 2007

Jack Jaeger, Untitled
box, photo of familyalbum pictures, orange rope, 12 x 22 x 32 cm, ca. 2007

 

B. Wurtz, Untitled, 2003
Wood, plastic bags, plastic, wire, pushpins | 106,7 x 63,5 x 29,2 cm

B. Wurtz, Untitled (fetish), 2013
Marble, wood, acrylic paint, wire, thread, ribbon, brass and buttons
30,5 x 8,9 x 6,4 cm

B. Wurtz

Jack Jaeger, Untitled
rosette lamps ceiling, photos of paper mounted on foamboard, ca. 2007

           
 

Cameraman/artist/curator/collector/film-editor Jack Jaeger (1937-2013)
Jack Jaeger (1937-2013) (Jac Yager): from "Tiger" > "The Kind Oracle"

Jack Jaeger startte zijn carrière als cameraman, filmmaker en fotograaf van filmstills. Na zijn vijftigste werkte hij aan sculpturen die zich verhouden tot de fotografie. Sculpturen waarin hij heldere kleurrijke snapshots verwerkte. Zijn werk vormt een zoektocht naar de mogelijkheden om met fotografie om te gaan. De ontwikkelingen in de fotografie zijn voor Jack Jaeger niet alleen afhankelijk van technische mogelijkheden, maar evenzeer van een maatschappelijke horizon en de persoonlijke ijkpunten van de fotograaf. Hij experimenteerde met abstracte fotografie die hij onder andere in kinetische mobiles en lampen een plaats gaf, waarin hij naast die fotografische ook collage-elementen introduceerde Met eenvoudige materialen zoals bouten, moeren en draad zette hij zijn sculpturen in elkaar. Het doet soms denken aan design uit de jaren 1960 en 70 met een vrije benadering van formalisme, kinetische tableaus en table-top samenstellingen. Het werk heeft een hedendaags aanzien dat sterk in dialoog is met de hedendaagse kunststrategieën.

Jaeger was niet alleen filmmaker en kunstenaar. Hij maakte ook furore als verzamelaar, film-editor en curator. Jaeger begon met het verzamelen van foto's om zijn denken over fotografie te toetsen en te slijpen. In zijn collectie fotografie is werk van Cecil Beaton, Walker Evans, Weegee en Lewis W. Hine vertegenwoordigd. Tussen 1994-1996 was hij mede-editor van acht uitgaven van ZAPP Magazine, een kunsttijdschrift op video. Hij maakte ook talloze tentoonstellingen en toonde in een vroeg stadium kunstenaars als Carsten Höller, Roman Signer, Elke Krystufek, Rachel Harrison en Lily van der Stokker met exposities oa in de Cabinet Gallery in Londen.

B. Wurtz
B. Wurtz kan worden gezien als een geestverwant van Jack Jaeger. Het werk van Wurtz toont zich excentriek, precies en met een warm karakter. Voor zijn sculpturen gebruikt hij alledaagse materialen en voorwerpen. Uiteenlopend van knopen tot plastic tasjes, van veters tot citroennetjes. Zijn werk is fris, helder, vrolijk en gearticuleerd. Wurtz werkt al veertig jaar gestaag aan een uitgesproken beeldtaal die onmiskenbaar alleen van hem kan zijn. Sculptuur zo echt als maar zijn kan.

Mieke van Schaijk Gallery (’s-Hertogenbosch) at Amsterdam Art Fair (booth #39) shows a one person presentation of American-Dutch artist Jack Jaeger (1937-2013). Next to that she presents American artist B. Wurtz (1948).
To the satellite show ‘Beeld2’ , on show at Amsterdam Art Rooms, 29 Johannes Vermeerstraat, she contributes with another work by Wurtz

Jack Jaeger
Jack Jaeger started his career as a cameraman, film maker and still photographer. In his fifties he worked on sculptures relating to photography, in which he incorporated clear and colorful snapshots. His work constitutes a quest for the possibities to apply photography. Developments in photography for Jaeger not only depend on technical options, but as much on a social horizon and the photographers personal standards. He experimented with abstract photography, giving it a place in for example mobiles and lamps, in which he introduced, apart from photographic, also collage elements. He assembled his sculptures with simple means, like bolts, nuts and wire, sometimes reminding of sixties and seventies design, freely approaching formalism, kinetic scenes and table top installations. His work has a present-day appearance, engaging in a significant dialogue with contemporary art strategies.

Jaeger not only was a film maker and artist. He also was a succesful collector, film-editor and curator. Jaeger began collecting pictures to test and sharpen his ideas about photography. Works by Cecil Beaton, Walker Evans, Weegee and Lewis W.Hine are included in his photography collection. Between 1994 and 1996 he acted as a co-editor of Zapp Magazine, an art periodical on video. He also curated countless exhibitions and showed artists like Carsten Höller, Roman Signer, Elke Krystufek, Rachel Harrison and Lily van der Stokker in London based Cabinet Gallery in an early stage of their career.

B.Wurtz
B.Wurtz can be considered a spiritual relative of Jack Jaeger. Wurtz’ work presents itself as eccentric, precise and warm-hearted. For his sculptures he uses everyday materials and objects, diverging from buttons to plastic bags, and from shoelaces to lemon nets. His works are fresh, plain, happy and articulated. Wurtz is working for forty years already on a distinct visual language, which can unequivocally only be his own. Sculpture as real as can be.