Stijn Ter Braak

Stijn ter Braak (Groningen 1995) in Nederland. Zijn wonderlijke reconstructies van particuliere alledaagsheid zetten het begrip trompe l’oeil op losse schroeven in een kritische benadering van hedendaags consumentisme.

Stijn ter Braak is opgeleid als schilder aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Hij hanteert de schilderkunst als middel in zijn bredere praktijk waarbinnen ook sculpturen, installaties, assemblages en boeken het licht zien. Een poging tot het ontrafelen van de realiteit leidde stelselmatig tot een volwaardige kopie van de woonkamer van de kunstenaar in het eigen atelier, compleet met boekenrek, salontafel, lamp en sofa. In zijn recente solotentoonstelling bij Lichtekooi Artspace in Antwerpen voegde hij daar een replica van zijn badkamer – en de gespiegelde versie daarvan – aan toe. In Galerie Mieke van Schaijk wordt die verrassende installatie, uitgevoerd in gevonden materialen, papier-maché en verf, opnieuw opgebouwd.

Melanie Deboutte, conservator van het Roger Raveel Museum, schreef over zijn werk:
“Ter Braak vestigt onze aandacht op de opmerkelijke ergonomie en esthetische kwaliteiten van elk banaal voorwerp, maar ook op de – doorgaans onbewuste – schikking van deze gebruiksvoorwerpen. De plaatsing van de bril naast het ongeopende condoom op de vensterbank lijkt net zo logisch als absurd. Het vergankelijke karakter van het karton en het fijne handwerk roepen een zekere sensatie op van armoede maar ook van fragiliteit en authenticiteit. Dat laatste lijkt een inherente tegenspraak. Het zijn immers kopieën van originele voorwerpen die op hun beurt industrieel, reeksmatig en machinaal werden vervaardigd. De arbeid, de tijd en de aandacht die eigen zijn aan het monnikenwerk van Ter Braak transformeren de kopieën – én gespiegelde kopieën – tot kunstobjecten die de originelen overstijgen. ‘Mijn spullen’ – zo benoemt Ter Braak de replica’s van de voorwerpen die in zijn woning aanwezig zijn en die hij als ‘van zichzelf’ beschouwt, en bovendien te koop aanbiedt in een online webshop. Een reflectie op eigendom dus, niet enkel bij zichzelf maar ook bij de verzamelaar van (kunst)objecten – en op de absurditeit van deze drang tot bezit.”