2021

01.07—04.07 Roy Villevoye Alex Frost Dorota Jurczak Sarah Szczesny pelican avenue Kenichi Ogawa Jochen Weber Art Rotterdam 2021

tijdens Art Rotterdam is de galerie gesloten

Mieke van Schaijk is pleased to participate in Art Rotterdam 2021, with a selection of work by Alex Frost, Dorota Jurczak, Sarah Szczesny, Roy Villevoye, pelican avenue /Jochen Weber, Gino Saccone.

With the presentation we call Terminal Solitaire (after a work by Alex Frost) – we let in the primitive, the useless, the digital world that shapes our lives. Work that is strongly involved with the body, pushing the boundaries of contemporary art through their innovative and insightful way of working.

 

Met de presentatie die we Terminal Solitaire noemen (naar een werk van Alex Frost) – laten we het primitieve binnen, het nutteloze, de digitale wereld die ons leven vorm geeft. Met werk dat sterk op het lichaam betrokken is, waarbij de grenzen van de eigentijdse kunst worden opgeschoven door hun vernieuwende en inzichtelijke manier van werken.